Sesja Rady w dniu czwartek, 15 października 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 411 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:21:53
Liczba odtworzeń: 520
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji.
15:032. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/324/13 Rady Powiatu w Rzeszowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rzeszowie
15:053. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/169/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2020 roku.
15:064. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dynów.
15:075. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
15:086. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:097.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XI/83/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego
15:128. Informacje o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązane do tego osoby.
15:139. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:1910. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:1911. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:2012. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad