Sesja Rady w dniu wtorek, 23 kwietnia 2019

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 443 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:33:43
Liczba odtworzeń: 686
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:141.Otwarcie sesji
16:142.Stwierdzenie quorum radnych
16:163.Przyjęcie porządku obrad
16:164.Przyjęcie protokołu z sesji 26.03.2019
18:345.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:21a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne–projekt 1
16:22b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt 2
16:24c)zmiany uchwały nr LXIII/815/2014 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy – projekt 3
16:25d)nadania nazwy ulicy w Sierosławiu – projekt 4
16:27e)kupna działek w Ceradzu Kościelnym – projekt 5
16:29f)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 1259/32 w Tarnowie Podgórnym – projekt 6
16:30g)zezwolenia na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki nr 1368/9 w Przeźmierowie – projekt 7
16:45h)zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 8
16:49i)ustalenia zasad dodatkowej dotacji celowej przy jednoczesnej realizacji wymiany źródła ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – projekt 9
16:56j)określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne, prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze – projekt 10
17:00k)zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części, które są zajęte na działalność gospodarczą, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania oraz określenia warunków korzystania ze zwolnienia – projekt 11
17:05l)poboru należności pieniężnych w drodze inkasa – projekt 12
17:15m)uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów i parkingu Pałacu Jankowice – projekt 13
17:27n)zmiany Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LVII/742/2013 z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnowo Podgórne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt 14
17:29o)wysokości diet dla sołtysów – projekt 15
17:46p)wykazu kąpielisk na terenie gminy Tarnowo Podgórne w roku 2019 – projekt 16
17:49r)określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 – projekt 17
17:496.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
17:597.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne
18:068.Interpelacje i zapytania radnych
18:069.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
18:3510.Wolne głosy, wnioski i informacje
18:3511.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad