VIII Sesja Rady Miasta - 18 kwietnia 2019 cz. 1

Rada Miasta Zduńska Wola
Czas publikacji: 448 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:54:19
Liczba odtworzeń: 438
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:461.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:462.Ustalenie porządku dziennego obrad.
10:463.Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
10:474.Powołanie Komisji Uchwał.
11:475.Wnioski obywatelskie.
12:536.Informacja przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi dotycząca realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej na terenie Miasta Zduńska Wola.
13:597.Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. dotycząca realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego RELAKS w Zduńskiej Woli”.
14:168.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli sp. z o. o. z siedzibą w Zduńskiej Woli zadania własnego Miasta Zduńska Wola (druk nr 78/19 z dnia 10.04.2019 r.).
14:179.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 60/19 z dnia 08.04.2019 r.).
14:1810.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 61/19 z dnia 08.04.2019 r.).
14:2111.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 62/19 z dnia 08.04.2019 r.).
14:2412.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 63/19 z dnia 08.04.2019 r.).
15:2713.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 64/19 z dnia 08.04.2019 r.).
15:2814.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 65/19 z dnia 08.04.2019 r.).
15:3015.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 66/19 z dnia 08.04.2019 r.).
15:3216.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 67/19 z dnia 08.04.2019 r.).
15:3417.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 68/19 z dnia 08.04.2019 r.).
15:3518.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 70/19 z dnia 09.04.2019 r.).
15:36a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (Druk nr 80/19 z dnia 12.04.2019 r.)
15:37b)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (Druk nr 81/19 z dnia 12.04.2019 r.)
15:38c)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (Druk nr 82/19 z dnia 12.04.2019 r.)
15:3919.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 69/19 z dnia 08.04.2019 r.).
15:41a)Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu (Druk nr 83/19 z dnia 15.04.2019 r.)
15:4420.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej (druk nr 59/19 z dnia 08.04.2019 r.).
15:4521.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta Zduńska Wola służebnościami gruntowymi i służebnościami przesyłu (druk nr 72/19 z dnia 09.04.2019 r.).
16:0922.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Zduńska Wola (druk nr 76/19 z dnia 09.04.2019 r.).
16:2423.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Zduńska Wola (druk nr 77/19 z dnia 09.04.2019 r.).
16:36a)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Zduńska Wola (Druk nr 79/19 z dnia 11.04.2019 r.)
16:3724.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy (druk nr 71/19 z dnia 09.04.2019 r.).
16:3925.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu (druk nr 58/19 z dnia 04.04.2019 r.).
16:4026.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 73/19 z dnia 09.04.2019 r.).
16:4127.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 74/19 z dnia 09.04.2019 r.).
16:4228.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 75/19 z dnia 09.04.2019 r.).
17:0329.Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
17:0430.Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r." za 2018 rok.
17:0531.Informacja z realizacji w 2018 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2010–2020.
17:0632.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2018 r., w tym Sprawozdanie roczne z realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2020 za 2018 r.
17:0733.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Zduńska Wola.
17:3234.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
18:1635.Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
18:4736.Sprawy różne
18:4737.Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.
pokaż cały porządek obrad