XXII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 9 października 2020 roku

Rada Miasta Tomaszów Lubelski
Czas publikacji: 414 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:32
Liczba odtworzeń: 392
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXI sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach
8. Sprawy różne
9. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2020 roku
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji, Komisji Samorządu, Porządku Publicznego,Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)przyjęcie informacji
10. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2020 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
12. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Tomaszów Lubelski na temat realizacji Budżetu Obywatelskiego Tomaszowa Lubelskiego na 2021 rok
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
13. Zwolnienie z obowiązku zbycia nieruchomości położonej przy ul. Wańkowicza w Tomaszowie Lubelskim w drodze przetargu
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
14. Zbycie nieruchomości położonych przy ul. Wiśniowej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
15. Zbycie nieruchomości położonej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
16. Zbycie nieruchomości położonych przy ul. Armii Krajowej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
17. Zbycie nieruchomości położonej przy zbiegu ul. Roztocze i Moniuszki w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
18. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
19. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
20. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tomaszów Lubelski w obrębie działek położonych przy ul. Ks. Ściegiennego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
21.Przystąpienie Miasta Tomaszów Lubelski do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Samorządu, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
22. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa wywołanego uchwałą Nr XVII/181/2020 Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Tomaszowie Lubelskim zmienionej uchwałą Nr XIX/210/2020 z dnia 28 maja 2020 roku
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
23. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działanie Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski dotyczącej nieruchomości skarżącego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
24. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na bezczynność Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie sporu pomiędzy współwłaścicielami działki położonej w Tomaszowie Lubelskim
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
25. Rozpatrzenie skargi mieszkańca miasta na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim w sprawie nieterminowego załatwienia sprawy
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
26. Rozpatrzenie skarg mieszkańców miasta na działalność Burmistrza Miasta dotyczących braku odpowiedzi na pismo i na bezczynność w sprawie skutecznego ograniczenia prędkości na ul. Słowackiego
a)wystąpienie Burmistrza Miasta
b)opinia: Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
c)dyskusja
d)podjęcie uchwały
27. Zakończenie obrad XXII sesji VIII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
pokaż cały porządek obrad