XXI sesja Rady Gminy Białopole - 08.10.2020

Rada Gminy Białopole
Czas publikacji: 346 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:59:45
Liczba odtworzeń: 733
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie po ostatniej sesji Rady Gminy.
a)Wniosek formalny o nieodczytywanie treści uchwał
4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białopole na rok szkolny 2020/2021.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
7.Wolne wnioski i zapytania radnych.
8.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad