Rada Miasta Racibórz XXIII sesja w dniu 30 września 2020 r

Rada Miasta Racibórz
Czas publikacji: 5 października 2020
Długość nagrania: 06:26:47
Liczba odtworzeń: 1221
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:181.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, głosowanie ewentualnych zmian.
15:182.Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta Racibórz.
15:483.Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
15:494.Wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2020 roku.
15:595. Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
16:001)Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16:016.Realizacja inwestycji miejskich i remontów w 2020 roku.
16:197.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu.
16:588.Uchwała w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Racibórz za lata 2018 – 2019”.
16:589. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2020 – 2023 wraz z perspektywą do 2027 roku”.
17:0210. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu.
11.Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIV/177/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 października 2007 r. w sprawie: ustanowienia znaku promocyjnego Miasta Racibórz oraz zasad jego używania i wykorzystania.
18:2312. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu w rejonie ul. Rudzkiej.
18:2413.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Rudzkiej.
18:2614.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Kanałowej nr 5.
18:2715.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej.
18:2816. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Raciborzu w obrębie Sudół.
18:2917. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Transportowej.
18:4118.Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (mały regulamin).
19:0519. Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (wotum zaufania).
19:0620.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
20:4421.Dyskusja na temat planów dotyczących lodowiska.
21:3422. Wolne wnioski i informacje.
21:3423.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad