XXII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 30 września 2020 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 847 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 01:08:02
Liczba odtworzeń: 840
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, za I półrocze 2020 r.
7.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2020-2030;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.;
3)trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
4)wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż udziałów w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kalinowa, gm. Zapolice;
5)przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Wola Wężykowa;
6)wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze powiatowej nr 1907E;
7)zmiany uchwały XXIII/192/13 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków.
8)nadania nazwy parku i przyjęcia regulaminu parku.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad