XVIII Sesja Rady Gminy Kozy z dnia 29.09.2020r.

Rada Gminy Kozy
Czas publikacji: 114 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:43:17
Liczba odtworzeń: 126
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawnomocności sesji.
2.Wystąpienie zaproszonych gości.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Informacja Wójta Gminy Kozy o działalności międzysesyjnej.
5.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z uwzględnieniem wyników egzaminów oraz informacja o realizacji programów stypendialnych.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał;
1)w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023
2)w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kozy na lata 2021-2023
3)w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/101/19 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozy na lata 2020-2035
4)w sprawie zmiany uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Kozy z dnia 10 grudnia 2019 r. Uchwała budżetowa na 2020 rok Gminy Kozy.
7.Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Kozy.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Sprawy różne.
10.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad