XXVIII sesja Rady w dniu czwartek, 30 września 2020

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 635 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:38:44
Liczba odtworzeń: 721
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:411.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
14:442.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
15:17a)zmiany budzetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2020;
15:21b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
15:26c)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.
15:47d)określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice prawem użytkowania.
15:52e)przyjęcia od Powiatu Jeleniogórskiego zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
16:094.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
16:145.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
16:186.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
16:577.Sprawy różne.
16:578.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad