XXIV Sesja Rady w dniu poniedziałek, 28 września 2020

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 57 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:19:02
Liczba odtworzeń: 130
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:061.Otwarcie i stwierdzenie quorum .
14:152. Ustalenie porządku obrad.
14:153. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji .
14:384.Informacja o realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 roku
14:435. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2029
14:446.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok
14:457.Podjecie uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położnej przy ul. Wojska Polskiego
14:478.Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława
14:479.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia lokali mieszkalnych
10.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej ZKM sp. z o.o. z siedzibą w Iławie zadań własnych Gminy Miejskiej Iława (Kier. Wydz. UMK)
14:4811.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
14:5012.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Iławy
14:5213.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy
15:1214. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta.
15:1215. Wnioski mieszkańców Iławy.
15:1816.Sprawy bieżące i wolne wnioski
15:2117. Komunikaty i oświadczenia.
15:2118. Zamknięcie obrad XXIV Sesji.
pokaż cały porządek obrad