Sesja Rady w dniu środa, 17 kwietnia 2019

Rada Miejska Bielawy
Czas publikacji: 482 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:55:27
Liczba odtworzeń: 873
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:041.Rozpoczęcie sesji.
2.Wnioski do porządku obrad:
13:121.wniosek o przesunięcie z pkt 14 "Rozpatrzenie projektu uchwały nr 42/2019 w sprawie skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie" - jako pkt 5,
13:152.wniosek Burmistrza o wprowadzenie jako pkt 14 "Rozpatrzenie projektu uchwały nr 45/2019 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych"
13:153.wniosek o wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 16 "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego protestu nauczycieli".
13:233.Infrastruktura drogowa: jakość dróg i chodników, planowane remonty, plan budowy parkingów i ścieżek rowerowych w mieście - informacja Burmistrza.
13:284.Infrastruktura drogowa: jakość dróg i chodników, planowane remonty, plan budowy parkingów i ścieżek rowerowych w mieście - dyskusja.
13:465.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 42/2019 w sprawie skargi na działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.
13:476.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 34/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..
13:497.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 35/2019 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Bielawa na 2019 rok.
13:508.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 36/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bielawa od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zadania publicznego polegającego na konserwacji potoku Bielawica w Bielawie, na odcinku 2+900 km do 9+900 km.
13:529.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 37/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie (ul.Łąkowa).
13:5310.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 38/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie (ul.Liliowa).
13:5511.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 39/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie (ul.Szafirowa).
13:5812.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 40/2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok (z autopoprawką)
14:0113.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 41/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa (z autopoprawką)
14:0214.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 44/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019.
14:0715.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 45/2019 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych
16.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 43/2019 w sprawie rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Bielawy.
14:2417.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 46/2019 w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego protestu nauczycieli
14:2418.Informacja Burmistrza Miasta o podjętych decyzjach i zarządzeniach oraz wydarzeniach w mieście.
14:2519.Informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
14:2520.Informacja o działaniach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między sesjami Rady.
14:5121.Informacje bieżące Przewodniczącego Rady, Komisji, Radnych, Klubów Radnych oraz Burmistrza.
14:5422.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Bielawy - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje