Sesja Rady w dniu środa, 17 kwietnia 2019

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 958 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 01:00:57
Liczba odtworzeń: 956
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji.
15:142.Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.
15:223.Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.
15:234.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
15:255.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głogów Małopolski dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Głogów Małopolski pięcioletniego technikum z siedzibą w Głogowie Małopolskim.
15:266.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2019.
15:277.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:288.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
15:509.Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:5410.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:5411.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad