VI Sesja Rady Miasta w dniu środa, 17 kwietnia 2019

Rada Miejska w Mikołajkach
Czas publikacji: 639 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 02:03:04
Liczba odtworzeń: 688
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:031.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
13:052. Propozycje zmian w porządku obrad.
13:053. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13:084. Interpelacje i zapytania radnych.
13:095. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
13:276. Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu międzysesyjnego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
13:311) wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mikołajki na 2019 rok
13:322) wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Mikołajki oraz określenia sezonu kąpielowego
13:333) przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2021” z 2018 rok
13:344) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 64/25, ul. Okrężna, Mikołajki
13:355) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 41/2, Woźnice
13:356) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 i 350/30, ul. Ptasia, Mikołajki
13:367) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki
13:378) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 393/34, ul. Kajki, Mikołajki
13:379) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 396, Mikołajki
13:3810) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 350/30 i 349/14, ul. Ptasia, Mikołajki
13:3811) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 73/2 Baranowo
13:3912) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 546/2, ul. Mrągowska, Mikołajki
13:4013) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki
13:4014) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 213/22, Pl. Wolności, Mikołajki
13:4115) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki
13:4116) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 64/25, ul. Okrężna, Mikołajki
13:4217) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki
13:4218) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki
13:4719) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 39/11, ul. Mrągowska, Mikołajki
13:4920) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki
13:4921) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71 i 349/14, ul. Ptasia Mikołajki
13:5022) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 567/1, ul. Kolejowa, Mikołajki
13:5123) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Mikołajki – dz. nr 530, 58/3 i 58/1, Tałty
13:5124) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki
13:5225) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 346/71, ul. Ptasia, Mikołajki
13:5326) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki – dz. nr 1/124 Tałty
13:5427) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – Olszewo 13/2
13:5628) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – ul. 3 Maja 20/8
14:2429) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – Plac Wolności 4/9
14:2730) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – Plac Wolności 11/3
14:2831) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości – Plac Wolności 14/5
14:348. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15:049. Wolne wnioski.
15:0410. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad