Sesja Rady w dniu środa, 30 września 2020

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 148 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:53:38
Liczba odtworzeń: 554
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXVI Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Bełchatowa na lata 2020-2036” /Druk nr 2/
4.Informacja nt. sytuacji demograficznej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 3/
09:215.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. /Druk nr 4/
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2020. /Druk nr 5/
7.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa jako Zgromadzenia Wspólników spółek komunalnych, dla których Miasto Bełchatów jest jedynym lub większościowym udziałowcem, za rok obrachunkowy 2019. /Druk nr 8/
8.Przedstawienie następujących informacji: /Druk nr 1/
a)informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bełchatowa za I półrocze 2020 roku;
b)informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.
c)informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest Miasto Bełchatów za I półrocze 2020 roku.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 6/
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2020 rok. /Druk nr 7/
11.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)Informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji.
12.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
13.Sprawy różne.
14.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Bełchatowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje