XVIII Sesja Rady Gminy Latowicz w dniu środa, 30 września 2020

Rada Gminy Latowicz
Czas publikacji: 427 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 01:37:46
Liczba odtworzeń: 736
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
10:163.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 220732W poprzez wyłączenie z użytkowania na terenie gminy Latowicz.
10:224.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drodze powiatowej nr 2241W w miejscowości Wężyczyn, gmina Latowicz.
10:265.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2020. (zmiany dotyczą zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2020 r. w związku z uchwałami zebrań wiejskich).
10:486.Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Latowicz oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego 2020 r.
11:427.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11:428.Zamknięcie sesji Rady Gminy.
pokaż cały porządek obrad