Sesja Rady w dniu poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
Czas publikacji: 405 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 03:00:24
Liczba odtworzeń: 552
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Zatwierdzenie porządku sesji.
3.Analiza stanu bezpieczeństwa - Komenda Powiatowa Policji.
4.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały ws. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich przy krzyżu przydrożnym Męki Pańskiej w Bieruniu, ul. Łysinowa.
7.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich ołtarza bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem kościoła pw. św. Walentego w Bieruniu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu bieruńsko-lędzińskiego za pierwsze półrocze.
9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Lędziny.
10.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w marcu 2019 r.
11.Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
12.Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji Rady Powiatu.
13.Informacja nt. strajku nauczycieli.
14.Informacje i oświadczenia radnych.
18:0015.Zamknięcie IX sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad