Sesja Rady w dniu czwartek, 24 września 2020

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 734 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:28:24
Liczba odtworzeń: 913
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
12:112.Wręczenie honorowego tytułu "Zasłużony dla Gminy Damnica".
12:243.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
12:244.Informacja z realizacji wniosków i interpekacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
12:575.Informacja dyrektorów szkół o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021.
13:066.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w Gminie Damnica.
13:587.Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica.
a)wybór komisji skrutacyjnej,
b)przedstawienie regulaminu głosowania w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica,
c)zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica,
d)przeprowadzenie procedury tajnego głosowania,
e)podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Damnica.
14:008.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2020 rok.
14:019.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2020 - 2027.
14:0210.Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Damnica Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świtętych Szymona i Judy Tadeusza w Damnie na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
14:0311.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Damnickiego Bonu dla Malucha.
14:0412.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/143/08 Rady Gminy Damnica z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystajacych z opieki zdrowotnej.
14:0513.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 73/1, 73/2 i 73/3 położonych w obrębie geodezyjnym Damnica, gmina Damnica.
14:0614.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki przypadających od osoby fizycznej (B.T.).
14:0715.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki przypadających od osoby fizycznej (A.S.).
14:0816.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przypadających od osoby fizycznej (K.A.).
14:0917.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
14:0918.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiących własność Gminy Damnica.
14:2719.Wolne wnioski i informacje.
14:2720.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad