Sesja Rady w dniu czwartek, 22 września 2020r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 306 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:47
Liczba odtworzeń: 464
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:022.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:073.Informacja z przebiegu wykonania budżetu miasta Łaziska Górne za I-sze półrocze 2020 r.
15:074.Informacja n/t zaawansowania inwestycji miejskich o wartości powyżej 100.000 zł za okres 8 m-cy 2020 r. - zakres rzeczowy (nie dotyczy kanalizacji sanitarnej); plany inwestycyjne na najbliższe 4 lata.
15:085.Kompleksowa ocena stanu technicznego oraz zakresu niezbędnych inwestycji i remontów dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Łaziska Górne.
15:166.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2020 uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/165/19 z dnia 17.12.2019 r.
15:177.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2020 uchwalonym Uchwałą Nr XVIII/166/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.
15:198.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanasowej na lata 2020-2031.
15:219.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy fiannsowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Św. Jana Pawła II w Łaziskach Górnych".
15:2310.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji pomocy finansowej (dot. zakupu nowego pojazdu nieoznakowanego).
15:2411.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komendzie Wojewódzkiej Policji pomocy finansowej (dot. remontu schodów).
15:2712.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej dla projektu pn.: "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim".
15:3113.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ul. Skowronków.
15:3314.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Spacerowej.
15:3515.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1415/47 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Miodowej.
15:3716.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 4521/145 oraz 4525/141 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Staszica.
15:3917.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1844/60 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Wiosennej.
15:4118.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Mieście Łaziska Górne na lata 2018-2025 (od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2025 r.).
16:0419.Informacja Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:2820.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:2821.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje