Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 69 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 03:32:56
Liczba odtworzeń: 785

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
10:254.Przyjęcie protokołu z obrad: V i VI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
10:345.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
10:456.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Koronowo za rok 2018.
10:587.Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
8.Informacje:
11:22a)Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 r. na terenie Gminy Koronowo.
11:29b)Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Koronowie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2018 r. na terenie Gminie Koronowo.
12:039.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
12:0810.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
12:1111.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
12:1312.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Buszkowo.
12:1513.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie.
12:1914.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutów sołectw.
12:2215.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutów Osiedli.
12:2416.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
12:2717.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia kortom tenisowym Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
12:2918.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2019 oraz określenia sezonu kapielowego.
12:4019.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
12:4320.Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Koronowskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
13:0121.Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
13:15a)Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie
13:2522.Zapytania, wnioski i informacje.
13:3323.Składanie interpelacji.
13:3624.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
13:3625.Zamknięcie obrad VII sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Koronowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje