Sesja Rady w dniu poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 964 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 03:34:53
Liczba odtworzeń: 1100
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:051.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
14:102.Przyjęcie porządku Obrad Sesji.
14:113.Przyjęcie protokołów z sesji.
4.Podjęcie uchwał w sprawach:
14:151)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2019-2043
14:532)zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2019 rok
15:113)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płockiemu
15:254)uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Gąbin
15:285)przyjęcia do realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gąbin w 2019 roku"
15:316)nabycia mienia
15:357)wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne mające poprawić sposób zagospodarowania nieruchomości sąsiednich w miejscowości Górki gmina Gąbin
17:365.Zapytania i wolne wnioski
17:366.Zakończenie Obrad
pokaż cały porządek obrad