XXI Sesja Rady w dniu czwartek, 17 września 2020

Rada Gminy Warta Bolesławiecka
Czas publikacji: 128 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:19:32
Liczba odtworzeń: 248
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:101.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum
10:142.Wnioski do porządku obrad
3.Podjęcie uchwał:
10:19a)uchwała w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Rzeczpospolita Samorządna"
10:25b)uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – Część I
10:29c)uchwała w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022
10:34d)uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
10:35e)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 285/2 obręb Iwiny)
10:35f)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/6 obręb Iwiny)
10:36g)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
10:37h)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/30 i część dz. nr 304/12 obręb Iwiny)
10:38i)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/28 i dz. nr 304/29 obręb Iwiny)
10:38j)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (pomieszczenie gospodarcze na dz. nr 304/279 obręb Iwiny)
10:39k)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 882 i część dz. nr 881 obręb Warta Bol.)
10:41l)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 455/9 obręb Raciborowice Dol.)
10:49m)uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2020 rok
10:54n)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół
11:31o)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy
11:34p)uchwała w sprawie przystąpienia do współpracy z gminami i powiatami tworzącymi Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego (ZOI) w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027
11:484.Informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami
12:195.Wolne wnioski i sprawy różne
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Warta Bolesławiecka - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje