VIII Sesja Rady w poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 284 dni 7 godzin temu
Dłuugość nagrania: 01:05:28
Liczba odtworzeń: 652
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Augustowie.
2.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miasto Augustów Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2561B Wojska Polskiego w Augustowie".
3.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad