Sesja Rady w dniu czwartek, 17 września 2020

Rada Gminy Zawoja
Czas publikacji: 165 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:28:59
Liczba odtworzeń: 326
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:351.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:362. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.
15:453.Wolne wnioski.
15:484.Wnioski z posiedzeń stałych Komisji.
15:505.Informacja Wójta o realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji oraz pracy Wójta między sesjami.
15:566. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zawoja na lata 2020-2040.
16:087. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.
16:108.Podjęcie uchwały w sprawie: rozłożenia na trzy raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
16:119. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawicy Centrum.
16:1310.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Staży Pożarnej z terenu Gminy Zawoja.
16:2111. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/186/2020 Rady Gminy Zawoja z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
16:2912. Podjęcie uchwały w sprawie: funkcjonowania od 01.01.2021 roku Aglomeracji Makowsko-Zawojskiej powołanej w trybie przepisów ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity z dnia 28.01.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 - z późn. zm.).
16:3113.Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
16:3414.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 20979/4 o pow. 0,9207 ha położonej w Zawoi.
16:3915.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 2611/1 o pow. 0,0581 ha, położonej w Zawoi.
16.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia udziału w prawie własności nieruchmości oznaczonej nr działki ewid. 20670/27 położonych w Zawoi.
16:4317.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 20670/28 wraz z udziałem w prawie własności nieruchmości oznaczonej nr działki ewid. 20670/27 położonych w Zawoi.
16:4418.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 20670/31 wraz z udziałem w prawie własności nieruchmości oznaczonej nr działki ewid. 20670/27 położonych w Zawoi.
16:4619.Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości oznaczonej nr działki ewid. 20670/29, 20670/30 wraz z udziałem w prawie własności nieruchmości oznaczonej nr działki ewid. 20670/27 położonych w Zawoi.
16:5220. Odczytanie złożonych interpelacji i zapytań radnych.
17:0021.Odczytanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17:0022.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad