XX sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2020 godz.15.00

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 442 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:02:03
Liczba odtworzeń: 702
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:062.Przedstawienie porządku obrad.
15:073.Przyjęcie protokołów: z XVIII sesji z 30 czerwca i dokończenie 25 sieprnia 2020 r. oraz z XIX sesji z 25 sierpnia 2020 r.
15:07a)3 a Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłyneły do Rady Gminy w okresie miedzysesyjnym.
15:254.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
15:295.Informacja o pracach Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:426.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2020-2026.
15:447.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2020.
15:458.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwadniania w centrum Pawłowic”.
15:469.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia z zakresu Powiatu Pszczyńskiego zadania „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez przebudowę systemu odwodnienia w Centrum Pawłowic”.
15:4710.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
15:4811.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia ( dot. zimowego utrzymania dróg).
15:4812.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Strumień w sprawie współdziałania przy realizacji zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice.
15:5013.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Jastrzębie – Zdrój sprawie współdziałania przy realizacji zadania związanego z wyznaczeniem obszaru i granic Aglomeracji Pawłowice.
15:5114.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/2019 Rady Gminy Pawłowice z dnia 23 kwietnia 2019 r.
15:5215.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży ze szkół prowadzonych przez gminę Pawłowice dla programu stypendialnego Motywacja.
15:5316.Podjęcie uchwały w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja.
15:5317.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowice na rok szkolny 2020/2021.
15:5418.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Pawłowicach.
15:5519.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
15:5920.Wolne głosy i wnisoki
16:0021.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad