Sesja Rady w dniu wtorek, 15 września 2020

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 15 dni temu
Długość nagrania: 00:32:30
Liczba odtworzeń: 186
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXX Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.
2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.
3)w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze.
4)w sprawie procedury uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5)zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programów polityki zdrowotnej na lata 2020-2025.
5.Zakończenie obrad XXX Sesji VIII Kadencji.
pokaż cały porządek obrad