XXIII Sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 - 15 września 2020 r.

Rada Miejska w Pasłęku
Czas publikacji: 15 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:31:31
Liczba odtworzeń: 37
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie obrad sesji.
15:032.Stwierdzenie prawomocności obrad.
15:043.Wybór sekretarza obrad.
15:054.Przyjęcie porządku obrad.
15:165.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasłęk na lata 2020-2027.
15:166.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.
15:277.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki gminnej działającej pn. Przedsiębiorstwo Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku - jednostka operatorska - Sp. z o. o.
15:288. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Akademia otwartego umysłu II” .
15:319.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad