XXI sesja Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim, dnia 15 września 2020r.

Rada Miejska w Solcu Kujawskim
Czas publikacji: 15 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:14:09
Liczba odtworzeń: 51
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:081.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
13:112.Przyjęcie porządku obrad.
13:463.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Solca Kujawskiego od 22.05.2020 r. do 31.08.2020 r.
13:504.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2020 rok.
13:535.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Solec Kujawski na lata 2020 – 2024.
13:556.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Solec Kujawski oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
13:587.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Otorowo, gmina Solec Kujawski.
14:018.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Toruńska - część północna" w Solcu Kujawskim.
14:049.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Lipowej i ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim.
14:0610.Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.
14:0911.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Solcu Kujawskim przy ul. Robotniczej 3.
14:2112.Wolne głosy i wnioski.
14:2113.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad