XXX Sesja Rady Powiatu Grajewskiego w dniu poniedziałek, 14 września 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 212 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 00:13:56
Liczba odtworzeń: 367
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta Grajewo,
b)w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
c)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
d)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023
4.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
5.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad