VI sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 26.03.2019

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 700 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 01:37:55
Liczba odtworzeń: 696
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:062.Przedstawienie porządku obrad.
15:063.Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pawłowice z 26 lutego 2019 r.
15:074.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
15:535.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym
16:016.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym
16:087.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019
16:108.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023
16:139.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na realizację zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Pawłowice w 2019 roku (na budowę chodnika w Jarząbkowicach przy ul. Wiejskiej).
16:1510.Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wykonania części zadania w zakresie budowy drogi gospodarczej w Pawłowicach
16:1811.Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie gminy Pawłowice dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców
16:2112.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice w 2019 roku.
16:2313.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania stanowiska Rady Gminy w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych
16:2814.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji.
16:3615.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady
16:3616.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad