V sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 26.02.2019

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 810 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 02:26:06
Liczba odtworzeń: 653
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:111.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
15:112.Przedstawienie porządku obrad
15:113.Przyjęcie protokolu z IV sesji Rady Gminy Pawłowice z 29 stycznia 2019 r.
15:194.Przedstawienie wykazu pism, jakie wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:555.Informacja o działalności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
16:016.Informacja o pracach komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
16:057.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/2018 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2019.
16:088.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2019-2023.
16:349.Podjęcie uchwały sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części strefy produkcyjnej w sołectwie Pawłowice w gminie Pawłowice.
17:0310.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej w Pniówku.
17:0611.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w Gminie Pawłowice.
17:0812.Podjęcie uchwały w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pawłowicach.
17:1113.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu ( letnie utrzymanie dróg powiatowych).
17:1514.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia ( letnie utrzymanie dróg powiatowych).
17:1715.Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice.
17:2416.Informacje Wójta i Przewodniczącego Rady.
17:2417.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad