XXVII Sesja Rady Miejskiej w Rzgowie - 26.08.2020 r.

Rada Miejska w Rzgowie
Czas publikacji: 656 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 04:11:55
Liczba odtworzeń: 643
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:191.Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
09:202.Stwierdzenie quorum.
09:203.Wybór Sekretarza obrad.
09:344.Przedstawienie porządku obrad.
09:345.Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji.
10:016.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2034. (DRUK 1)
10:167.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzgów na rok 2020. (DRUK 2)
10:188.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/181/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na modernizację dróg powiatowych w 2020 roku. (DRUK 3)
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (DRUK 4)
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. (DRUK 5)
10:2311.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Bronisin Dworski rejon ul. Pogodnej – etap I. (DRUK 6)
10:2612.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prawda dz. nr 239/2 i dz. nr 240/2. (DRUK 7)
11:2613.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. (DRUK 8)
11:3014.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie. (DRUK 9)
11:3215.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Rzgowie. (DRUK 10)
11:3416.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Romanowie. (DRUK 11)
11:3917.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Starowej Górze. (DRUK 12)
11:4318.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Nr XI/95/2003 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów. (DRUK 13)
11:4619.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rzgowa. (DRUK 14)
12:5220.Komunikaty, sprawy różne.
12:5221.Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Rzgowie.
pokaż cały porządek obrad