XXVI Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 3 września 2020 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 447 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:43:27
Liczba odtworzeń: 331
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Stadionu Sportowego w Wieruszowie
2)w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uzasadnieniu uchwały na XXII/170/2020 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 kwietnia 2020r.
3)w sprawie przekazania uzupełnienia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wieruszowie organowi właściwemu - Radzie Powiatu Wieruszpwskiego
4)w sprawie podtrzymania stanowiska w zakresie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Wieruszowa i pracowników Urzędu Miejskiego w Wieruszowie
5)w sprawie podtrzymania stanowiska w zakresie rozpatrzenia skargi dotyczącej skierowania zawiadomienia do prokuratury,
6)w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieruszów na 2020r.
7)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
6.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
7.Wolne wnioski i informacje.
8.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad