Lista obecności na posiedzeniu

VI Sesja Rady Miejskiej w Sławnie w dniu 29 marca 2019 r.

Rada Miejska w Sławnie
Czas publikacji: 171 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 00:47:17
Liczba odtworzeń: 239

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne
09:05a)otwarcie sesji, stwierdzenie kworum
09:05b)przyjęcie porządku obrad
09:051)wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu - podjęcie uchwały w sprawie wyboru osoby na członka Rady Seniorów w Sławnie
09:072)przyjęcie porządku obrad z wprowadzoną zmianą
09:05c)przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - z 12 lutego 2019r.
09:092.Trybuna obywatelska
3.Podjęcie uchwał
09:11a)Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2019 rok
09:17b)Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034
09:18c)Uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
09:20d)Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie pomnika w Sławnie
09:21e)Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr III/5/2018 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sławnie
09:22f)Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Sławno oraz określenia granic ich obwodów
09:24g)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 97 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Chełmońskiego 29 na rzecz najemcy tego lokalu
09:25h)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 85 % od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego na wykup w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego własność Gminy Miasto Sławno, usytuowanego przy ulicy Grottgera 17 na rzecz najemcy tego lokalu
09:26i)Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Sławno w 2019r.
09:27j)Uchwała w sprawie wyboru osoby na członka Rady Seniorów w Sławnie
09:284.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Sławno w 2018 roku
09:295.Informacja o programie obchodów Dni Sławna 2019 - planowane uroczystości, imprezy
09:496.Wnioski radnych
09:497.Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Sławnie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje