XXI Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 4 września 2020 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 874 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 00:14:17
Liczba odtworzeń: 855
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2020 r.
5.Wolne wnioski i informacje.
6.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad