II sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 27.11.2018

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 704 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:29:36
Liczba odtworzeń: 505
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności;
2. Przedstawienie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Pawłowice z dnia 20.11.2018 r.;
4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
5. Powołanie Komisji Rewizyjnej:
a)przeprowadzenie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej,
b)podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Rewizyjnej.
6. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
a)przeprowadzenie ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
b)podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
7. Powołanie Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego:
a)przeprowadzenie ustalenia składu Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego,
b)podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego.
8. Powołanie Komisji Działalności Społecznej:
a)przeprowadzenie ustalenia składu Komisji Działalności Społecznej,
b)podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Komisji Działalności Społecznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji mieszkaniowej do opiniowania wniosków w sprawie wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pawłowice.
11. Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad