XXIII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 31 sierpnia 2020

Rada Miejska w Iławie
Czas publikacji: 454 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 02:39:37
Liczba odtworzeń: 440
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:161.Otwarcie i stwierdzenie quorum.
14:182. Ustalenie porządku obrad.
14:183. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji.
14:354. Zaopiniowanie Informacji o funkcjonowaniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" (ref. Burmistrz Miasta Iławy).
14:365. Podjęcie uchwały ws. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2020-2029 (ref. Skarbnik Miasta).
14:496. Podjęcie uchwały ws. zmian w budżecie Miasta Iławy na 2020 rok (ref. Skarbnik Miasta).
14:507. Podjęcie uchwały ws. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Ziemowita (ref. Kierownik Wydziału UMK).
14:518. Podjęcie uchwały ws. nabycia nieruchomości zabudowanej wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym położonej przy ulicy Jasielskiej w Iławie (ref. Kierownik Wydziału UMK).
14:519. Podjęcie uchwały ws. dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława (ref. Kierownik Wydziału UMK).
14:5210. Podjęcie uchwały ws. zbycia nieruchomości położonej przy ulicy Broniewskiego (ref. Kierownik Wydziału UMK).
14:5311. Podjęcie uchwały ws. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy” - Zbigniew Rychlik (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
14:5412. Podjęcie uchwały ws. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Iławy” - Karol Jacuński (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
14:5613. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
14. Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023 (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
14:5815. Przedstawienie stanowiska Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 z dnia 13 lipca 2020 r., w sprawie czy zgłoszenia kandydatów na ławników wpłynęły w terminie oraz czy spełniają wymagania formalne.
14:5816. Przedstawienie opinii Zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 z 17 sierpnia 2020 r. dotyczącej kandydatów na ławników ze szczególnym uwzględnieniem spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
14:5917. Podjęcie uchwały ws. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
15:1618. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
15:3419. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023 przeprowadzone w głosowaniu tajnym.
15:3620. Podjęcie uchwały ws. wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
15:3821. Podjęcie uchwały ws. upoważnienia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do zbadania skargi na Burmistrza Miasta Iławy (ref. Przewodniczący Rady Miejskiej).
16:1522. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Iławy.
16:2223. Wnioski mieszkańców Iławy.
16:4324. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
16:4525. Komunikaty i oświadczenia.
16:4526. Zamknięcie obrad XXIII Sesji.
pokaż cały porządek obrad