2020_08_31 - 26. sesja Rady [cz. 01]

Rada Gminy Rokietnica
Czas publikacji: 189 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:08:56
Liczba odtworzeń: 264
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie obrad sesji.
16:082.Stwierdzenie quorum.
16:083.Przyjęcie porządku obrad XXVI sesji Rady Gminy.
16:104.Przyjęcie protokołów XXIV i XXV sesji.
16:105.Interpelacje i zapytania radnych.
17:016.Debata: Przygotowanie organizacyjne szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021. Przygotowanie szkół do funkcjonowania w obliczu epidemii COVID-19.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał:
17:061)w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzyszkowo, rejon ul. Spokojnej
17:072)w sprawie: ustalenia średniej ceny paliwa za jednostkę na terenie Gminy Rokietnica na rok szkolny 2020/2021
17:113)w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu
17:144)w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rokietnica
17:145)w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, gmina Rokietnica
17:356)w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rokietnica na 2020 rok
17:367)w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036
17:488)w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mrowino dla działki nr 93/10
17:559)w sprawie: oddania w wieloletnią dzierżawę działki nr 458/7 położonej w Rokietnicy oraz działek nr 147/4 i nr 141/4 położonych w Bytkowie
18:048.Pisemne sprawozdanie Wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym.
18:059.Informacje Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
18:0710.Informacje o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
18:3011.Wolne głosy i wnioski.
18:3012.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Rokietnica - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje