Sesja Rady w dniu czwartek, 27 sierpnia 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 460 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:16:46
Liczba odtworzeń: 567
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:321.Otwarcie sesji.
14:432. Dyskusja na temat nabycia przez Powiat Rzeszowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 216 Rzeszów-Staromieście wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli.
14:433. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
14:444. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14:445. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad