XXVI Sesja Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2020 r. (wtorek)

Rada Miasta Bielsk Podlaski
Czas publikacji: 254 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:23:32
Liczba odtworzeń: 748
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Otwarcie sesji.
09:092.Ustalenie porządku obrad.
09:123.Przyjęcie Protokołu Nr XXIV/20 z obrad XXIV sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 30 czerwca 2020 r. oraz Protokołu Nr XXV/20 z obrad XXV sesji Rady Miasta Bielsk Podlaski z 14 lipca 2020 r.
09:144.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021.
09:155.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości w Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
09:176.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości Pływalni Miejskiej „Wodnik” w Bielsku Podlaskim.
09:187.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Bielsk Podlaski.
09:318.Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2020 r.
09:329.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bielsk Podlaski na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034.
09:3810.Rozpatrzenie wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bielsk Podlaski z kontroli dotyczącej analizy wydatków w zakresie montażu progów zwalniających w Mieście Bielsk Podlaski w roku 2019.
09:5411.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie międzysesyjnym.
12:2312.Sprawy różne.
12:2313.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad