Sesja Rady w dniu środa, 27 marca 2019

Rada Miejska Bielawy
Czas publikacji: 504 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:33:44
Liczba odtworzeń: 649
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

13:061.Rozpoczęcie Sesji.
09:422.Wnioski do porządku obrad.
13:092.1.wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bielawa od Powiatu Dzierżoniowskiego zadania publicznego związanego z przebudową i rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877D-ul.Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957D-ul.S.Żeromskiego w Bielawie (projekt nr 32/2019).
13:242.2.wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w pkt 14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (projekt nr 33/2019).
13:271.Wniosek o przesunięcie projektu uchwały z punktu 4.9 w miejsce punktu 4.7 i zmianę numeracji punktów tj. 4.7 na 4.8 i 4.8 na 4.9.
13:303.Informacja o stanie służby zdrowia w mieście i powiecie - informacja Burmistrza Miasta.
13:364.Informacja o stanie służby zdrowia w mieście i powiecie - dyskusja.
13:385.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Bielawa a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Bielawa (projekt nr 21/2019).
13:406.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego i Parkowej w Bielawie (projekt uchwały nr 25/2019).
13:417.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenia miasta Bielawa (projekt uchwały nr 26/2019).
13:428.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielawie (projekt nr 27/2019),
13:449.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych (projekt nr 28/2019).
13:4510.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w roku 2019 (projekt nr 29/2019).
13:4911.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Bielawa od Powiatu Dzierżoniowskiego zadania publicznego związanego z przebudową i rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877D - ul. Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957D - ul. S.Żeromskiego w Bielawie (projekt nr 32/2019).
13:5312.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok (projekt nr 30/2019).
13:5413.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa (projekt nr 31/2019).
14:0714.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (projekt nr 33/2019).
14:0815.Informacja Burmistrza Miasta o podjętych decyzjach i zarządzeniach.
14:0816.Informacja Burmistrza Miasta o wydarzeniach w mieście.
14:0817.Informacja Burmistrza Miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
14:0818.Informacja o podjętych działaniach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w okresie między sesjami Rady.
14:3219.Informacje bieżące Przewodniczącego Rady, Komisji, Radnych oraz Burmistrza Miasta.
14:3320.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Bielawy - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje