XVIII Sesja Rady Miejskiej w Lipnie - 19 sierpnia 2020 r.

Rada Miejska w Lipnie
Czas publikacji: 69 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 00:21:25
Liczba odtworzeń: 156
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy organizacyjne:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b)ustalenie porządku obrad,
c)przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Lipnie,
2.Projekty uchwał:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2020 rok,
b)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Lipna na lata 2020 – 2026,
c)uchwała intencyjna w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2021 roku na dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie przeznaczonej na wniesienie wkładu własnego potrzebnego przy zakupie średniego samochodu pożarniczego
d)w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Lipna na rok szkolny 2020/2021
e)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 1491/8 położonej w Lipnie Obręb Nr 12 przy ulicy Tulipanowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipna
f)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 140/6 położonej w Lipnie Obręb Nr 14 przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiąca własność Gminy Miasta Lipna
3.Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipnie.
pokaż cały porządek obrad