I sesja Rady Gminy Pawłowice z dnia 20.11.2018

Rada Gminy Pawłowice
Czas publikacji: 980 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:45:26
Liczba odtworzeń: 809
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności
2.Wreczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Gminną Komisję Wyborczą.
3.Ślubowanie radnych
4.Ślubowanie Wójta
5.Wybór przewodniczącego Rady
a)Odczytanie regulaminu, wybór komisji skrutacyjnej
b)Głosowanie
c)Podjęcie uchwały
6.Wniosek w sprawie zmiany porządku obrad
7.Wybór wiceprzewodniczącego Rady
a)Odczytanie regulaminu, wybór komisji skrutacyjnej
b)Głosowanie
c)Podjęcie uchwały
8.Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta
9.Zakończenie sesji
pokaż cały porządek obrad