VIII Sesja Rady Gminy Lisewo, 27 marca 2019 r.

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 581 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:14:05
Liczba odtworzeń: 806
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
10:072.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
10:093.Zatwierdzenie porządku obrad.
10:094.Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Lisewo.
10:225.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności.
10:326.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
10:357.Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy.
10:498.Sprawozdanie z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.
9.Sprawozdanie z wykonania Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2018 r.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:141)udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie – projekt nr 1;
11:162)przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w 2019 r. – projekt nr 2.
11:2011.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad