Sesja Rady w dniu środa, 12 sierpnia 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 475 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:12:08
Liczba odtworzeń: 488
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:041.Otwarcie sesji.
15:112. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Rzeszowski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. 216 Rzeszów-Staromieście wraz z prawem własności usytuowanych na niej budynków i budowli.
15:123. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
15:124. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:135. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:136. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad