Sesja Rady w dniu 11 sierpnia 2020

Rada Miejska w Proszowicach
Czas publikacji: 684 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 06:49:40
Liczba odtworzeń: 741
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
2.Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
09:263.Interpelacje i zapytania radnych.
14:334.Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Proszowice za rok 2019”.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice wotum zaufania,
15:10b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2019,
15:21c)absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Proszowice za rok 2019,
15:24d)pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G,
15:32e)petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”),
15:35f)określenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie Proszowice na rok szkolny 2020/2021.
15:40g)zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2020
15:45h)zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
15:506.Sprawy bieżące.
15:507.Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
pokaż cały porządek obrad