XXVIII Sesja Rady Powiatu Grajewskiego w dniu piątek, 7 sierpnia 2020

Rada Powiatu Grajewskiego
Czas publikacji: 250 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:13:09
Liczba odtworzeń: 307
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
a)w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2020,
b)w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2020-2023.
4.Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
5.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad