7 Sesja Rady w dniu wtorek, 26 marca 2019

Rada Gminy w Solcu nad Wisłą
Czas publikacji: 299 dni 16 godzin temu
Dłuugość nagrania: 1195:53:07
Liczba odtworzeń: 259
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 26 lutego 2019 r.
4. Informacja o stanie dróg powiatowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu nad Wisłą.
6. Podjęcie uchwał :
a) Uchwała nr VII/53/2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku na rok 2019.
b) Uchwała nr VII/54/2019 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad Wisłą na lata 2019-2027.
c) Uchwała nr VII/55/2019 w sprawie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020.
d) Uchwała nr VII/56/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr V/43/2019 Rady Gminy w Solcu nad Wisłą z 29 stycznia 2019 r.
e) Uchwała nr VII/57/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą.
f) Uchwała nr VII/58/2019 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
g) Uchwała nr VII/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
7. Sprawy różne.
14:468. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.
pokaż cały porządek obrad