XXVI sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 31.07.2020 godz. 12:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 31 lipca 2020
Długość nagrania: 00:16:35
Liczba odtworzeń: 1513
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:021.Otwarcie Sesji.
12:022.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
12:05a)przystąpienia do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja obejmująca remont mostu na rzece Gołdapa w ciągu drogi powiatowej nr 1768N (5+570) przed miejscowością Rożyńsk Mały”,
12:11b)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2020–2036,
12:11c)zmian budżetu powiatu w roku 2020.
12:184.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad