X Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Skawinie, wtorek, 28 lipca 2020

Rada Miejska w Skawinie
Czas publikacji: 7 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:52:16
Liczba odtworzeń: 39
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji.
16:052.Przyjęcie porządku obrad.
16:153.Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2020 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Skarbnik Gminy – Pani Teresa Wątor).
16:214.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Miasta i Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Edukacji – Pan Marek Marzec).
16:255.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 14 kwietnia 2020 r. (data wpływu 16 kwietnia 2020 r.) – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
16:296.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 05 lipca 2020 r. (data wpływu 05 lipca 2020 r.) – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
16:427.Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 16 lipca 2020 r. (data wpływu 15 lipca 2020 r.) – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
16:458.Uchwała w sprawie przekazania pisma z dnia 20 lipca 2020 r. (data wpływu 21 lipca 2020 r.) do Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
16:499.Uchwała w sprawie przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 13 lipca 2020 r. (data wpływu 20 lipca 2020 r.) oraz zlecenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie kontroli działalności Burmistrza Miasta i Gminy Skawina w zakresie rozstrzygnięcia przetargu wskazanego w skardze z dnia 13 lipca 2020 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
16:5210.Uchwała przedłużenia terminu załatwienia skargi z dnia 06 lipca 2020 r. (data wpływu 10 lipca 2020 r.) – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).
16:5211.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad