Sesja Rady w dniu czwartek, 30 lipca 2020

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 488 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:09:37
Liczba odtworzeń: 702
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji.
15:052. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/ 155/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2020 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Dynowa na organizację wydarzeń kulturalnych.
15:063. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego.
15:074. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2020.
15:085. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:086. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:097. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:098. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad